jističe elektroinstalace

Elektroinstalace a hromosvody

co děláme:

RODEMAT s.r.o. je malá, dynamicky rozvíjející se společnost, která ze soukromé, dlouholeté firmy následně přešla do právní subjektivity jako společnost s.r.o., a to na počátku roku 2008.

K jednotlivým zakázkám přistupujeme individuálně, kdy na základě našich dlouholetých zkušeností a dle přání zákazníka, hledáme nejvhodnější řešení.

Firma zaměstnává 6 zaměstnanců v přímém pracovním poměru, z toho 4 elektromontéři, 1 zámečník — svářeče a technického pracovníka.

Hlavním předmětem činnosti jsou elektromontážní a elektroinstalační práce v silnoproudé oblasti, slaboproudé rozvody, hromosvody, výroba rozvaděčů nízkého napětí, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.

Druhým hlavním předmětem činnosti jsou zámečnické práce, jako např. výroba ocelového zábradlí, schodiště, lávky aj.; vše včetně montáže.

 

Elektroinstalace i zámečnické práce běžně
realizujeme v tomto rozsahu:

hotely, penziony

kanceláře

byty

řadové domy

rodinné domy

zdravotnická zařízení

skladové haly a průmyslové objekty

rekreační zařízení

benzinové čerpací stanice

zemědělská družstva – stáje a dojírny